DynaMasterGolf 5+M

Ny Design och nytt koncept för DynaMasterGolf 5+M

Med nya DynaMasterGolf 5+M köper klubben mer ett koncept än ”bara” en webblösning. DynaMasterGolf 5+M är en skräddarsydd lösning för Golfklubbar.
I konceptet ingår allt en golfklubb behöver för att skapa en professionell responsiv säljande webb för klubben. DMG5+ är en lättarbetad webbplattform som i grunden är uppdelad på Gäst och Klubb där allt harmoniserar och följer en röd tråd. Från första sidan till de anpassade undersidorna, den mobila hemsidan och hela vägen ut till nyhetsbrevet och Facebook. Den tydliga indelningen mellan Gäst och Klubb skapar en tydlig differentiering som gör det lättare att kommunicera till målgruppen på rätt sätt. Uppdelningen Gäst / Medlem är inget krav, vi förespråkar det men klubben bestämmer.  

Olika förutsättningar – samma grundläggande behov

Alla golfklubbar har olika förutsättningar, geografisk placering, olika "status", 9 - 54 hål, omsättning mellan 1 och 70 miljoner men de har samma grundläggande behov och önskemål.  Samtliga klubbar vi har pratat med berättar att de vill ha en säljande web…..
….. plus att den skall vara lättarbetad, den skall vara luftig, lätt att navigera och hitta på, de flesta vill göra en uppdelning på Gäst och Klubb, GIT kopplingar, Mobil web skall ingå och så vidare.  

EVRY har lyssnat på golfsveriges önskemål och presenterar konceptet DynaMasterGolf 5+M

Hela strukturen och hur man tänker web är förändrad, widgets och en ny spännande horisontell och luftig struktur gör entré. Med den horisontella strukturen och flexibiliteten med Widgets får klubbarna en gemensam plattform som lätt kan anpassas från klubb till klubb och efter säsongens olika kommunikationsbehov.

Det allra flesta av klubbarnas önskemål och behov ryms inom konceptet. Men givetvis finns det utrymme och möjlighet att specialanpassa webben för de klubbar som önskar.  

Tydlig målbild och fokus

DynaMasterGolf 5 har ett tydligt fokus på sälj och kommunikation. Med +M paketet får klubben en responsibel hemsida som anpassar sig efter besökarens plattform, dator, ipad eller mobil. 

Genom att differentiera Gäster och Medlemmar öppnas också möjligheten att påverka och informera målgruppen på rätt sätt, dels i kommunikationen men även upplevelsen och den känsla man vill förmedla. 

Sättet att kommunicera gentemot medlemmar och gäster skiljer sig markant och för att lyckas bäst tror vi på iden att skala bort allt "onödigt" på Gästsidan.
 Medlemssidans inriktning och fokus ligger på nyheten som i sin tur bygger klubbkänsla. Målet är att skapa delaktighet och en sida som klubbens medlemmar skall vara stolta över.

På Gästsidan fokuserar vi på Gästens behov och förväntningar, attrahera dem, sälj in ert koncept och varumärke ert förtroende. Håll med om att det känns rätt onödigt att visa kommittée sidor, vem som vann KM etc för besökare. Lyft istället fram aktuella nyheter om banan, sköna bilder och gör det lätt att hitta viktig information.

Utan bokningar tjänar klubben inga pengar

Helheten och fokus i DynaMasterGolf 5+M ligger på sälj. Besökaren skall uppleva sidan som tilltalande och intressant. De skall gärna ryckas med och stanna kvar lite länge på hemsidan. Besökaren skall snabbt hitta det den söker. Greenfeegäster skall tydligt se vilka tider som finns lediga och självklart är målet att de skall boka en tid. Därför har vi lyft fram och gjort om klubbens mest besökta plats, aktuellt bokningsläge. Det är först när gästen bokar en tid som klubben verkligen tjänar pengar.

Sälj innebär en bra struktur, tydlighet och ett tilltalande bildspråk. Detta innebär också att kravet på klubbens bildmaterial ökar. Bilden ovan visar tidbokningswidgeten.

Banguidesmodul och widget - En del av säljande webb

Presentera banan på bästa möjliga sätt

Högst upp på många klubbars önskelista när vi byggde DynaMasterGolf 5+M var ett bra sätt att presentera banan.

Därför tog vi fram en kombination av widget som ligger på förstasidan (bilden ovan) och en banpresenatations modul som innehåller banguide-kopplad till GIT, Fakta-om banan, slopetabell och galleri som skall attrahera golfaren att boka spel på er bana.

Galleri - En del av banpresentationen

Presentera din bana på bästa möjliga sätt

Banguiden - En del av banpresentationen

Banguiden är kopplad mot GIT - Alltid rätt avstånd och längder

Mobil webb - Tack vara responsiv webb i +M paketet

Trafiken och antalet besök på klubbens hemsida via en smartphone eller "padda" ökar konstant. Med +M paketet får klubben en mobilanpassad hemsida som inte behöver uppdateras. Klubben behöver inte fundera på mobilanpassning alls då webben är responsiv, dvs den anpassar sig efter betraktarens plattform.
När redaktörerna uppdaterar hemsidan så uppdateras även klubbens "mobila hemsida" samt nyhetssidan på klubbens Facebook automatiskt.

Nytt och modernt adminverktyg

Arbetssättet och verktyget som administratörerna jobbar i dagligen är genomtänkt och mycket lättarbetat. Enkla guider och mallar som man kan följa gör att det inte kan bli fel. 

Vår målsättning har alltid varit att tillhandahålla marknadens mest lättarbetade system för alla golfadministratörer. Vi vet att om de har rätt verktyg så ökar både produktiviteten och viljan att hålla hemsidan uppdaterad. Med nya DynaMasterGolf 5+M har vi gjort det mer överskådligt och ännu lättare för golfadministratörerna att utföra sitt arbete. 

Vårt nya verktyg bygger på samma arbetssätt som gjort vår gammla plattform DynaMasterGolf 3 så populärt fast i en modern tappning. Efter bara några minuter förstår man hur man skall göra, tröskeln för att komma igång är mycket låg. 

Mediaarkiv, drag´n drop och bildbeskärning

En säljande webb kräver bra bilder. Det ställer också krav på att det finns rätt verktyg i systemet. DynaMasterGolf 5+M uppfyller de kraven! Modernt gränssnitt, överskådligt, bra mediaarkiv och en intregrerad  bildbeskärning gör arbetet med bilder mycket snabbt och lättarbetat.

På alla sidor där man kan lägga bilder öppnas automatiskt mediarkivet på högersidan på skärmen. Det ger dig en bra överblick och med drag´n drop funktionen drar du in bilden i mallen. När du dragit in bilden öppnas vårt integrerade bildbeskärningsverktyg där du beskär bilden. Mallen talar om storleken för bildbeskärningsverktyget så det alltid blir rätt.  

Widgets

Ordet Widget kan översättas med modul - Den nya horisontella designen med Widgets gör sidorna mer dynamiska och flexibla. Klubben kan själv skapa egna Widgets och återanvända dem på andra ställen i webbplatsen. En widget är alltid (nästan alltid) horisontell numera. De går också att välja i vilken ordning de skall ligga på hemsidan.

Bilden ovan visar Vasatorps nyhetswidget. Det finns färdiga widgets och klubben kan själv skapa egna widgets. Alla widgets går att återanvända på andra sidor. Snabbt, enkelt och väldigt flexibelt. Nyhetswidgeten tillsammans med nyhetsundersidan är kanske det bästa med hela DynaMasterGolf när det gäller att skapa medlemskänsla.

Nyhetsbrev

I DynaMasterGolf 5+M ingår ett verktyg för Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är precis som övriga delar i DynaMasterGolf 5+ mallbaserat vilket gör det lätt för alla att skapa ett klubbunikt nyhetsbrev.

Kopiera ett tidigare nyhetsbrev och ändra lite eller skapa ett nytt. Epostadresserna hämtas direkt från GIT men det går lika bra att importera egna adresslistor från Excel.

Från och med Q2 nästa säsong finns det flera nyhetsbrevsmallar att välja mellan.

Rättighetsstyrning

En golfklubbs webb går inte att hantera om den inte har ett bra rättighetssystem. Som tur är så har vi det också naturligtvis. En stor klubb kan ha upp till 50 redaktörer och då gäller det att redan från början tilldela rättigheter.

I DynaMasterGolf 5+M sätter du rättigheter på sidnivå vilket innebär att den som är redaktör för exempelvis seniorkommitteen bara kommer åt just den sidan och inga andra. Rättighetsstyrningen var med i första versionen av DynaMaster (86) men har finslipats under åren. Nu är det bästa möjliga. 

GIT kopplingar - Tävling, Banor, Tidbokning, Matrikel

Allt som går att uppdatera utan arbetsinsats är givetvis med. Våra GIT-kopplingar underlättar stort och minimerar arbetsinsatsen. GIT-integrationen för tävling minimerar arbetet, lägg upp tävlingen i GIT resten sköts automatiskt. Tävlingar är centralt placerade tillsammans med bla nyheter på förstasidan på både Gäst och Medlemssidan. 
Golfaren får en bra överblick av tävlingarna direkt och kan vid intresse klicka på tävlingen för att läsa förutsättningarna samt anmäla sig direkt på hemsidan. 

Gratis utbildning

I vårt nya 5+M koncept ingår gratis heldagsutbildning en gång om året utan extra kostnad. Utbildningen sker i EVRYS lokaler i Stockholm och Halmstad. Utbildningarna är uppdelade på för och eftermiddagsutbildning och kommer att ha lite olika inriktningar. Under 2014 kommer utbildningen ske i slutet av januari. Hur verktyget DynaMasterGolf används kommer givetvis vara en stående punkt men vi kommer väva in, säljande webb, bildhantering och andra nyttiga saker för klubbens webbadministratör.
(Utbildning t.o.m 2015 sedan ev förlängning ytterligare tre år beroende på intresse)

Support - En nödvändighet som ingår i serviceavgiften

Vår support får mycket höga omdömen för kompetens och förmåga att få alla administratörer att förstå hur de skall arbeta med DynaMasterGolf 5+.

Support är en mycket viktig del i vårt helhetstänk och koncept. Det är bland annat därför vi kör gratis utbildning under vintern. Ni får se nyheterna som är på gång och nya anställda kan få en inblick i hur ert CMS fungerar. Givetvis kan det vara bra friska upp minnet och diskutera med likasinnade hur man skapar en säljande webb.

Vi har infört begreppet fri support - Att kunna kuntakta supporten och veta att det inte kostar extra underlättar när man behöver hjälp. Med DynaMasterGolf 5+M kommer inga överaskningar, du vet exakt vad DynaMasterGolf 5+M kostar per år.

100 klubbar kan inte ha fel

Vi är stolta över att ha över 100 klubbar som på vår DynaMaster plattform. Vårt signum har varit att vi är duktiga på tekniken och på support men främst att vi har ett verktyg som är lätt att använda för alla klubbadministratörer oavsett tekniskt bakgrund. 

Med DynaMasterGolf 5+M erbjuder vi nu en produkt som uppfyller de krav man kan ställa på en modern golfwebb. EVRYS golfteam på 6 personer ser till att utvecklingen av webben och övriga program hela tiden utvecklas. Redan idag kombineras DynaMasterGolf 5 med vår löpande gästundersökning, genom ett litet klick lyfts intressanta och bra kommentarer rätt in på klubbens hemsida. 

EVRYS målsättning är inte att vara absolut billigast. Vår målsättning är att vi skall vara den bästa leverantören med de bästa produkterna. Vårt golfteam jobbar hårt på att utveckla och förbättra golfadministratörernas vardag. 

Den klassiska - Sponsorlimpan/Partnerlimpan

Sponsorlimpan kan ibland kännas lite 90 tal men den fyller sin funktion och gör klubbens sponsorer mycket nöjda. 

Sponsorlimpan i DynaMasterGolf 5+ är en widget och den har fått lite specialfunktioner för de klubbar som kategoriserar sina sponsorer. Det går att visa olika sponsor kategorier på olika sidor. Det går också att välja var och på vilka sidor som sponsorerna skall synas. 

Givetvis går det att lägga in sponsorlogos i färg men ibland är svartvitt både praktiskt och smakfullt. 

Nyheter 2014 - presenteras under hösten

Vi jobbar nu för fullt med nyheterna inför nästa år. En nyhet som vi gärna vill lyfta fram redan nu är den nya kopplingen mellan vår löpande Gästundersökning och DynaMasterGolf 5+M.

De kunder som lämnar positiva kommentarer i Gästundersökningen kan vara trevligt för andra att läsa. Det skapar ett större förtroende för klubben om andra "säger" vad det tycker och det i sin tur kan innebära merförsäljning. Det i sig är inget unikt, inom hotellbokningsbranchen är det en standard idag, tripadvisor och liknande. 

Det unika är nu att vi inför detta för golfen. Det är administratören för gästundersökningen som markerar i webbportalen vilka kommentarer som skall visas på klubbens hemsida. 

Riktigt bra kommentarer kan även visas i toppbilden vilket blir effektfullt. Ratingen, dvs antal stjärnor är kopplat till betyget ni får från besökaren. 

Kontakta vår säljare angående funktioner och erbjudande 

Demo - kontakt

Demo
Välkommen att prova nya DynaMasterGolf 5+, Klicka på länken nedan så återkommer vi med inloggningsuppgifter till er inom ett par dagar.
Klicka här för att anmäla er för demo redan nu.


Mer information och prisbild vänligen kontakta
Michael Dammert
michael.dammert@evry.com, 0730-233 528Mobil hemsidaI DynaMasterGolf 5+M paketet ingår en mobil hemsida. När klubben uppdaterar hemsidan uppdateras även den mobila hemsidan och klubbens nyheter på Facebook.